Student HOUSE.

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny obiektu pełniącego funkcję akademika dla studentów Szkoły Wyższej, który to jest odpowiedzią na ich problemy i potrzeby mieszkaniowe. Koncepcja zostaje opracowana na terenie obejmującym 9,7 ha położonym w południowej części miasta,  której to granice wyznaczają sąsiadujące działki. Projekt nowego obiektu ma wpływ nie tylko na zwiększenie bazy noclegowej i polepszenie warunków mieszkalnych, ale jest to też ważny aspekt dla danego miasta:“Sam fakt utworzenia nowej uczelni czy zwiększenia liczby studentów oznacza wytworzenie się cennego kapitału społecznego w postaci impulsu rozwojowego dla miasta, zarówno pod względem kulturalnym, jak i gospodarczym.“ ( Humbert Trammer “Miejsce na edukację – lokalizacja obiektów uniwersyteckich a rozwój miast“; Architektura&Biznes; 2006 )

STUD 1STUD 2STUD 3

projekt autorski | prawa zastrzeżone

 

%d blogerów lubi to: